Misne nakane Druga vazmena nedjelja - Božje milosrđe


24.4.2022.

 

MISNE NAKANE

  DRUGA VAZMENA (C) – Božje Milosrđe; 24. TRAVNJA 2022.  

 

u 7:00 sati          + Franjo Golubić

u 9:00 sati                      PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Viktor Kraft, Damir Đaković, Matija Bešlić

u 17:00 sati        + Anica i Marko Ivušić

u 19:00 sati        + Stjepan i Paula Špicer

 

Ponedjeljak, 25. travnja 2022.; sv. Marko

 

u 08:30 sati       + Marko, Cilirka, Tadija i Boris Ključević

u 18:30 sati        + Babić Marko, Zita i Jakov

 

Utorak, 26.travnja 2022.

 

u 08:30 sati                + ob. Novačić

u 18:30 sati                 + Marija, Ivan i Antun Pežak

 

 Srijeda, 27. travnja 2022.; bl. Ozana Kotorska

 

u  08:30 sati               + Ana i Željko Delić

u 18:30 sati                 + Anto i Ana Andrijanić

 

 Četvrtak, 28. travnja  2022.

 

u 08:30 sati                + ob. Guberac

u 18:30 sati                  + Antun Bačić, svećenik

 

Petak, 29. travnja 2022.; sv. Katarina Sijenska

 

u 08:30 sati                 + Nikola Rubil

u 18:30 sati                  + Ana i Anđelko Kolovrat

        

 

 Subota, 30. travnja 2022.

 

u 08:30 sati                 + Karolina i Stjepan Vučetić

                                      + Mira i Luka Đaković                 

                                     

 

 TREĆA VAZMENA  (C) 1. svibnja 2022.

 

u 07:00 sati              + ss. Uršulinke

u 09:00 sati              PRO POPULO

u 11:00 sati                + Rok Kovačević

u 17:00 sati               + Karlo i ob. Ažman

u 19:00 sati               + Kata i Matija(m) Kikić