Misne nakane od 15.5.do 22.5.2022.


14.5.2022.

 

MISNE NAKANE

 PETA VAZMENA (C) – 15.svibnja 2022.

 

u 7:00 sati          + Natalija i Anica Vučetić

u 9:00 sati                   PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Vilim i Katica Ažman

u 17:00 sati        + Babić Janja

u 19:00 sati        + Stjepan Vukovac

 

Ponedjeljak, 16. svibnja 2022.

 

u 08:30 sati       + Marija, Mijo i Ivan Živić

u 18:30 sati        + Miro Havrlišan; Dinko Radičević ( sprovodna )

 

Utorak, 17.svibnja 2022.

 

u 08:30 sati                + Mara, Ana i Đuro Baboselac

u 18:30 sati                 + Vesna Balen

 

 Srijeda, 18. svibnja 2022.

 

u  08:30 sati               + ob. Gašić

u 18:30 sati                 + Marica Lovrić

 

 Četvrtak, 19. svibnja  2022.

 

u 08:30 sati                + Danica Lužajić

u 18:30 sati                  + Stjepan Šajnović

 

Petak, 20.svibnja 2022.

 

u 08:30 sati                 + Ivan Zubak

u 18:30 sati                  + Terezija Blechelmacher

        

 

 Subota, 21. svibnja 2022.

 

u 08:30 sati                 + Niko Glavić

u 10:30 sati                 PROSLAVA SVETE POTVRDE

                                     

 

 PETA VAZMENA  (C) 22. svibnja 2022.

 

u 07:00 sati              + Ivan Kezele

u 09:00 sati              PRO POPULO

u 11:00 sati                + Antun Zlatko Vinković

u 17:00 sati               + Mirjana Polak

u 19:00 sati               + Lovrić Đuro, Eva, Antun i Stjepan