Misne nakane od 5.lipnja do 12. lipnja 2022


3.6.2022.

 

MISNE NAKANE

DUHOVI - PEDESETNICA (C) – 5.lipnja 2022.

 

u 7:00 sati          + Ankica Lukač

u 9:00 sati                       PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Mary Vujić

u 19:00 sati        + Josip, Branko i Marija Ciprić

 

Ponedjeljak, 6. lipnja 2022.- BDM Marija Majka Crkve

 

u 08:30 sati       + Stjepan Baboselac

u 18:30 sati        + Jure Španjić

 

Utorak, 7.lipnja 2022.

 

u 08:30 sati                + Mile, Milka, Ivica i Zvonko Spajić

u 18:30 sati                 + ob. Dujmović

 

 Srijeda, 8. lipnja 2022.

 

u  07:00 sati               na nakanu

u 09:00 sati                 na nakanu

u 11:00 sati                           na nakanu

u 17:00 sati                  na nakanu

u 19:00 sati                 na nakanu

 

 Četvrtak, 9. lipnja  2022.

 

u 08:30 sati                + Olga, Davor i Aleksandar Saik

u 18:30 sati                  + Kata i Nikola Perman

 

Petak, 10.lipnja 2022.

 

u 08:30 sati                 + Nevenka Jakovac

u 18:30 sati                  + Ivan Jakobović

        

 

 Subota, 11. lipnja 2022.- sv. Barnaba

 

u 08:30 sati                 + Mato i Kata Kokanović

                                      + Jela Vukelić

 

                                     

PRESVETO TROJSTVO  (C) 12. lipnja 2022.

 

u 07:00 sati              + Antun Katić

u 09:00 sati                  PRO POPULO

u 11:00 sati                + Franjo i Andrija Divić

u 19:00 sati               + ob. Mutina i Marijić