Misne nakane od 19.6. do 26.6. 2022.


22.6.2022.

 

 

MISNE NAKANE

12. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – 19.lipnja 2022.

 

u 7:00 sati          + Ivka Bitunjac

u 9:00 sati                       PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Petar Rosandić

u 19:00 sati        + Niko Lučić

 

Ponedjeljak, 20. lipnja 2022.

 

u 08:30 sati       + Toma Mijić

u 18:30 sati        + Marija Junačko

 

Utorak, 21.lipnja 2022.; Alojzije Gonzaga

 

u 08:30 sati                + Slavica, Anka, Danko, Marica i Miroslav

u 18:30 sati                 + Mijo i Ana Alković

 

 Srijeda, 22. lipnja 2022.

 

u 08:30 sati                 + Vesna Balen

u 18:30 sati                  + Stanko i Damir Kožul

 

 Četvrtak, 23. lipnja  2022.

 

u 08:30 sati                +  Valent i Margita Dubec

u 18:30 sati                  + Mario Mišetić

 

Petak, 24. lipnja 2022.; Prevsteo Srce Isusovo; Rođ. Ivana Krst.

 

u 08:30 sati                 + Đuro Krišković

u 18:30 sati                  +  Goran Katinić ( u katehetskom)

        

 

 Subota, 25. lipnja 2022.; Bezgriješno Srce Marijino

 

u 08:30 sati                 + Slavko Gelemanović

                                      + ob. Žanko, Bašić i Kampić

 

                                     

13.NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 26. lipnja 2022.

 

u 07:00 sati              + Ksenija Katinić i Mirko Martinović

u 09:00 sati                  PRO POPULO

u 11:00 sati                + Dragutin i Marija i + ob. Možar

u 19:00 sati               + Jozo Prusina