Misne nakane od 3.7. do 10.7. 2022.


2.7.2022.

 

 

MISNE NAKANE

14. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – 3.srpnja 2022.

 

u 7:00 sati          + Ivica Marjanović

u 9:00 sati                   PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Ivan Dragun

u 19:00 sati        + Miroslav Prusina

 

Ponedjeljak, 4. srpnja 2022.

 

u 08:30 sati       + Opačak Petar i Ria

u 18:30 sati        + Hmelaš Jela i Zdenko

 

Utorak, 5.srpnja 2022.; sv.Ćiril i Metod

 

u 08:30 sati                + ob. Taranić i Bačić

u 18:30 sati                 + Gavran Luka i Kata

 

 Srijeda, 6. srpnja 2022.

 

u 08:30 sati                 + Bukvić Julka i Antun

u 18:30 sati                  za zdravlje Antuna Babić

 

 Četvrtak, 7. srpnja  2022.

 

u 08:30 sati                + Bosić Alica

u 18:30 sati                  + Brkić Katica i Josip

 

Petak, 8. srpnja 2022.- HODOČASNIČKI DAN

 

u 07:00 sati                 NA NAKANU

u 09:00 sati                 NA NAKANU

u 11:00 sati                           NA NAKANU

u 17:00 sati                  NA NAKANU

u 19:00 sati                 NA NAKANU

        

 

 Subota, 9. srpnja 2022.bl. Marija Petković

 

u 08:30 sati                 + Dlugoš Davor

                                      + Čuturić Agneza

 

                                     

15.NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 10. srpnja 2022.

 

u 07:00 sati              + Ovsenjak Ana

u 09:00 sati              PRO POPULO

u 11:00 sati                + Reljanović Željko

u 19:00 sati               + Došen Jure i Kata