Zapisnik sastanka Župnog pastoralnog vijeća i Župnog ekonomskog vijeća, 25.8.2022.


2.9.2022.

Zapisnik sastanka Župnog pastoralnog vijeća i Župnog ekonomskog vijeća, 25.kolovoza 2022. u 19:30

Prisutni: župnik Anđelko Cindori, župni vikar Marko Obradović, časna sestra Jasna, Danijela Zekušić, Gordana Matačić, Katica Bošnjaković, Draženka Lacković, Stjepana Škrinjar, Maja Sverić, Svjetlana Šokčević, Katica Sekulić, Kornelija Šebalj, Luka Šmital, Ivan Zekušić, Krunoslav Maričević, Stjepan Bošnjaković, Nives Plazanić i Bernarda Barić kao nova tajnica u župnom uredu.

Ispričali su se: fra Klaudio Milohanović, Ivana Mahovne, Zdravko Valjetić, Igor Ilić, Ankica Baboselac i Tatjana Šaravanja.

Nisu se ispričali: Ivan Mutina.

Dnevni red:

            1) Zahvala župnika za proteklu godinu

            2) Kalendar događaja i župni listić

            3) Projekti i radovi u župi i svetištu

            4) Razno

Ad 1)

Župnik se prisjetio svog dolaska u ovu župnu zajednicu, na današnji dan, 25. kolovoza 2021. godine. Zahvalio se najprije kapelanu za pomoć i lijepu i bratsku suradnju kroz proteklu godinu. Zahvalio se i tadašnjem đakonu vlč. Antunu Nikoliću za suradnju. Velika zahvala ide svim suradnicima, napose svim časnim sestrama, članovima Župnog pastoralnog vijeća i Župnog ekonomskog vijeća. Zahvala i dosadašnjoj tajnici gospođi Ani Želinski koja od 1. rujna 2022. svoj put nastavlja kao vjeroučiteljica u dvijema osnovnim školama, a pozdrav novoj tajnici našoj vjeroučiteljici Bernardi Barić. Zahvala i našim domaćicama u kući gospođi Mariji Ščulić i Dragici , svim suradnicima „osmog“ (ministranti, čitači, pjevači, svirači, djelatnicama u suvenirnici, slastičarkama, skupini koja sprema crkvu i katehetski centar, skupini muževa i mladića, liturgijskoj skupini, skupini župnog Caritasa) te svima koji na bilo koji način doprinose redovnom životu župe.

Nakon župnikove zahvale, kapelan se osvrnuo na sliku mladih u našoj župi jer nisu uključeni u život župe. Nadamo se da će SHKM pomoći da se mladi povežu i postanu aktivniji u župi. Na području župe postoje SKAC i Frama, ali oni su za mlade s područja cijelog grada i okolice. Potrebno je učiniti nešto kako bi privukli mlade da budu aktivniji u svojoj župnoj zajednici.

Ad 2)[1]

Župnik je predstavio plan i dogovor liturgijske skupine do kraja 2022 godine.

- 2.9. prvi petak – klanjanje nakon jutarnje i večernje sv. mise do sat vremena. Klanjanje pripremaju časne sestre

- 3.9. prva subota – molitva za zvanja

Župnik je objavio da se vide plodovi te molitve po našem novom sjemeništarcu Karlu Čondiću kojeg voze u nedjelju u Zagreb u Međubiskupijsko sjemenište.

- 8.9. Mala Gospa – blagoslov trudnica je prebačen na sv. misu u 17 sati

- 17.9. SHKM u Bjelovaru – mladi naše župe idu zajedničkim autobusom s mladima župe Bezgrešnog srca Marijina

- 21.9. SKAC počinje sa svojim sv. misama

7.10. prvi petak – pripremaju svirači i pjevači svih zborova

8.10. hodočasnički dan – raspored sv. misa

7 – Vlč. Ivan Begović, župnik u Retkovcima i kapelan Policijske kapelanije „Sveti Euzebije i Polion“ u Vinkovcima

9 – Vlč. Ivan Begović, župnik u Retkovcima i kapelan Policijske kapelanije „Sveti Euzebije i Polion“ u Vinkovcima

11 – mons. Ivan Ćurić, pomoćni biskup

17 – Dejan Bubalo, župnik u Višnjevcu

19 – Mato Knežević, župnik u Gradištu

- 16.10. Hodočašće u Rim – nema župnika, kapelana, ni većine časnih sestara

- 22.10. sv. Uršula – svečana sv. misa u 11 sati kod nas u crkvi i ručak kod časnih sestara

- 23.10. Misijska nedjelja – sva milostinja te nedjelje ide za potrebe misija

- 31.10. HOLLYWIN u 20 sati-sv. misa i bdijenje (organizacija SKAC-a)

-1.11. SVI SVETI sv. misa u 11 sati na groblju – nakon mise blagoslov grobova

-2.11. DUŠNI DAN sv. misa u 9 sati na groblju – nakon mise blagoslov grobova

- 5.11. prvi petak – klanjanje priprema ured i vjeroučitelji

- 8.11. – „osmi“, po naknadnom dogovoru

- 17.11. sv. misa uočnica za sve žrtve Vukovara i Škabrnje. Mogućnost održavanja sv. mise u kapeli sv. Ane u Tvrđavi, nakon sv. mise paljenje lampiona duž Vukovarske ulice

- 22.11. sv. Cecilija – svečano primanje novih pjevača

-27.11. prva nedjelja došašća

Članovi vijeća se slažu da je blagoslov obitelji i domova kroz došašće dobra stvar. Ljudi su više kod kuće, nakon Božića više putuju, obilaze rodbinu i sl. Jedini nedostatak je manjak suradnika  (ministanata) koji su u školi. Mole se članovi vijeća za pomoć pri blagoslovu obitelji, napose vikendom kad ne rade.

- 28.11. početak zornica

Članovi vijeća imali su raspravu oko ukidanja zornice u 7 sati. Većina vijećnika smatra kako zornicu u 7 sati treba ostaviti prvenstveno zbog školske djece jer smatraju da ćemo postati župa bez djece na zornicama. Za ovu godinu dogovoreno da ostanu obje zornice u 6 i 7 sati

- 3.12. prva subota – molitelji za zvanja – nema krunice prije zornice. Uključuju se u druge oblike npr. kroz Molitvu vjernika i Molitvu za zvanja

- 6.12. sv. Nikola – Igor na zornici u 7 sati

-22.12. unošenje i kićenje borova

- 31.12. sv. misa zahvalnica u 17 sati. Nakon zahvalnice kratko druženje kod župnika, a onda na doček

- za paljenje svijeća kroz došašće pripremiti prikladne tekstove. Tekstovi i sve što treba pripremaju članovi odbora za naviještanje i liturgijski odbor.

-skupljanje namirnica za župni Caritas, za potrebite kroz došašće. Potrebno postaviti košare kod Gospina kipa u katehetskom centru.

PRVA PRIČEST – 13.05.2023.

KRIZMA – 20.05.2023.

U sljedećoj godini imamo dvije situacije koje se nikad nisu dogodile, „osmi“ u travnju pada na Veliku subotu, a „osmi“ u lipnju je Tijelovo. Organizacija „osmog“ u te dane će se naknadno dogovoriti.

S obzirom da je stigao opoziv dekreta za pastoralnog suradnika vlč. Matu Martinkovića, članovi vijeća se slažu da župnik pošalje zamolbu za đakona. Vjerujemo kako će njegova prisutnost i djelovanje uvelike olakšati život župe.

Ad 3)

Župnik je izvjestio članove Župnog pastoralnog vijeća o trenutnim projektima u župi, o kojima brigu vodi Župno ekonomsko vijeće. Tako je rekao da su u procesu 3 projekta.

1) Projekt za uređenje župnog dvorišta oko centra. Ovaj projekt uključuje i izradu kipa sa križnim putem, stazama, parkiralištem, prostor oko centra koji je trenutno neadekvatan za skladno bogoslužje ...

2) Prostor pastoralnog centra je u procesu legalizacije.

3) Projekt obnove župne crkve uz suradnju Ministarstva kulture koji obuhvaća kompletnu obnovu crkve

Trenutno su u procesu i neki manji radovi: promjena kompletnog krovišta kuće, izrada i postavljanje nove oglasne ploče, nova vrata na suvenirnici i promjena rasvjete ispred katehetskog centra.

Ad 4)

Vijećnici su postavili pitanje o izboru novog dekana i mogućim ishodima.

Vijećnica Maja Sverić je pitala za ulogu odbora za naviještanje. Župnik je odgovorio kako su oni zaduženi za pripremu molitava i tekstova za razne prigode, za uređenje oglasne ploče i sl.

Predloženo je dodatno uređenje web stranice župe, meditacije, tekstovi, slike, katezehe i sl.

Nives Plazanić je predložila nekog od „popularnih“ svećenika da ima Duhovnu obnovu ili katehezu za mlade da ih se proba na taj način privući u župu. Ideja je dobra, ali ti svećenici su tu samo tih dan-dva i što onda, vraćamo se starom. Krunoslav Maričević se nadovezao i rekao da bi se moglo na „skriveni“ način privući mlade, npr. Katolička malonogometna liga i dr.

Luka Šmital je predložio modernizaciju župe kroz youtube i facebook kanal. Snimanje i objavljivanje propovijedi, nekih aktivnosti u župi i sl.

Župnik i kapelan su na koncu jednoglasno zaključili da su sve ideje dobrodošle, ali isto tako da oni koji ih predlože budu zaduženi za realizaciju tih ideja, da preuzmu djelovanje, a župa je samo potpora.

* 31.8.2022. srijeda, sastanak odbora za naviještanje u 19:30

* 1.9.2022. četvrtak, sastanak odbora za karitativnu djelatnost u 17:30 sati

* 3.9.2022. subota, potrebna radna akcija uređenja dvorišta i dvorište zgrade zbog pripreme za proslavu Rođenja BDM (Mala Gospa) i 65. godišnjicu štovanja Gospe brze pomoći

 

Zapisnik sastavila: Bernarda Barić[1] U ovom zapisniku su dodani događaji koji nisu dogovoreni i navedeni u zapisniku liturgijske skupine od 17.kolovoza.2022.