Misne nakane 26.9.2021


6.10.2021.

MISNE NAKANE OD 26. 9. DO 3. 10. 2021.

Nedjelja, 26. 9. – 26. NEDJELJA „KROZ GODINU“

u 6,30 sati                 + Milka i Franjo Belfinger

u 8,30 sati                         PRO POPULO

u 10,30 sati               + Pero Vasilić

u 18,30 sati               + Slavica i Stjepan Matić

 

Ponedjeljak, 27.9. 2021.; sv. Vinko Paulski

u 8,30 sati                 + Ana i Ivo Čondrić

u 18,30 sati               + Anka Lačić - Luketić

 

Utorak, 28.9. 2021.

u 8,30 sati                 Na čast GBP za zdravlje Egon Ruhek

u 18,30 sati               + Manda Vugrek

 

Srijeda, 29. 9. 2021.; sv. Gabriel, Mihael i Rafael, arkanđeli

u 08,30 sati               + ob. Daidžić

u 18:30 sati               + ob. Jukić

 

Četvrtak, 30.9. 2021.; sv. Jeronim

u 8,30 sati                 + Birtić Ivan

u 18,30 sati               + Mira Grizelj

 

Petak, 1. 10. 2021.; sv. Terezija od Djeteta Isusa

u 8,30 sati                 +  sestre uršulinke

u 18,30 sati               + Mirela Pavelić - Števanić

 

Subota, 2.10.2021.; Anđeli Čuvari

u 8,30 sati                 + Stjepan Martinović

u 10:30 sati               + Josip i Eva Piha

 

Nedjelja, 3.10.2021.– 27. NEDJELJA „KROZ GODINU“

u 6,30 sati                 +  Ivo i Ana Čonarić

u 8,30 sati                         PRO POPULO

u 10,30 sati               + Anđa Rašić

u 17,00 sati               + Stjepan Jelić

u 18,30 sati               + Anđa Grubišić