Raspored svetih misa od 14. do 21. 11. 2021.


14.11.2021.

MISNE NAKANE OD 14.11. DO . 21. 2021.

Nedjelja, 14. 11. 2021. – 33. NEDJELJA „KROZ GODINU“ – Nedjelja bračnih jubileja

u 7:00 sati            +  Grgo i Fanika Džebić

u 9:00 sati           PRO POPULO – obnova bračnih jubileja

u 11:00 sati          + ob. Vinković i Lončar

u 17:00 sati                    + Stevo Paunović i Alen Herbst

u 19:00 sati          + Petar Babić

 

Ponedjeljak, 15. 11. 2021., sv. Albert Veliki

u 08:30 sati          + ob. Aladrović i Kovačević

u 18:30 sati          +Veronika Alerić

 

Utorak, 16.11. 2021. – sv. Margareta Škotska; sv. Getruda, djevica

u 08:30 sati          + Anto i Ruža Zeba

u 18:30 sati          + Ruža Parić

 

Srijeda, 17. 11. 2021. – sv. Elizabeta Ugarska

u 08:30 sati          + Marinko, Jozo i Manda Bašić

u 18:30 sati          + Zlatko Jurić

 

Četvrtak, 18.11. 2021. – posveta bazilike sv. Petra i Pavla; obljetnica pada grada Vukovara

u 8:30 sati            + Zita, Marko i Jakov Babić

                u 18:30 sati       + za  sve žrtve Vukovara i Domovinskog rata

 

Petak, 19. 11. 2021.

u 8:30 sati            +Ruža i Petar Grivičić

u 18:30 sati          + Janja i Spasoje Kriste

 

 

Subota, 20. 11.2021.

u 8:30 sati            + Marija i Luka Čabraja

u 10:30 sati          + Josip Grško

 

Nedjelja, 21. 11. 2021. – NEDJELJA KRISTA KRALJA- svjetski dan mladih

u 7:00 sati            + Ivan Pilipović

u 9:00 sati           PRO POPULO

u 11:00 sati          +Vlado Kovačević; Polaganje prvih zavjeta č. s. Margarete Mraović

u 17:00 sati                    +Matija i Pero Marić

u 19:00 sati          +Aleksandar Obradović; misa za svjetski dan mladih