Misne nakane od 26.12.2021. do 2.1.2022.


25.12.2021.

 

MISNE NAKANE OD 26.12.2021. DO 2.1. 2022.

Nedjelja, 26. 12. 2021. – sv. obitelj isusa, marije i josipa

u 7:00 sati          + Stjepan i Ivan Bertolović

u 9:00 sati       PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Stjepan Baboselac

u 17:00 sati        + Gordan Lukačić

u 19:00 sati        + Stjepan Martinović

 

 

Ponedjeljak, 27. 12. 2021.; sv. Ivan, apostol i evanđelista

u 08:30 sati       + Melita

u 18:30 sati        + Ivan Klarić

 

Utorak, 28.12. 2021.; Nevina dječica

u 08:30 sati       +  Ivan Kobašlić; Ivan i Terezija Rupčić

u 18:30 sati        + Mijo, Manda i Martin Topalović

 

Srijeda, 29. 12. 2021.; sv. Toma Becket

u 08:30 sati       + Stjepan Mikić

u 18:30 sati        + Stjepan Kučinski

 

Četvrtak, 30.12. 2021.

u 08:30 sati       + Đuro Marceković

u 18:30 sati        + Mirko Antunović

 

Petak, 31. 12. 2021. sv. Silvestar, papa

u 08:30 sati       + Slavko Androšić

u 17:00 sati        ZAHVALNICA

        

 

Subota, 1. 1.2022.; sv. Marija Bogorodica – Nova Godina

u 11:00 sati                  + Marko Vucić

u 17:00 sati        + sestre Uršulinke

 

 

2. Nedjelja po Božiću, 2. 1. 2022.

u 7:00 sati               + Ivo Đurinac

u 9:00 sati              PRO POPULO

u 11:00 sati             + Šimo i Marija Gavrić

u 17:00 sati             + Mato Vuličević

u 19:00 sati             + Antun Zlatko Vinković