Misne nakane od 9.1.2022.do 16.1.2022.


9.1.2022.

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO 9.1.2022..

MISNE NAKANE

u 7:00 sati          + ob. Pejanović i Kolundžić

u 9:00 sati       PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Stjepan, Dragica i ob. Hrkać

u 17:00 sati        + Manda i Marko Čabraja

u 19:00 sati        + Zvonko Sikora

 

 

 

Ponedjeljak, 10.siječnja 2022.

u 08:30 sati       + Benedikt Vinković ( godišnjica )

u 18:30 sati        + Ivan, Kata i Nada Marinić

 

Utorak, 11.siječnja 2022.

u 08:30 sati       +  Pero Vasilić

u 18:30 sati        + Josip Škrbec

 

Srijeda, 12.siječnja 2022.

u 08:30 sati       + Vladimir Sudarević

u 18:30 sati        + Marko i Marica Božić

 

Četvrtak, 13.siječnja  2022.

u 08:30 sati       + Emil i Dragica Kovačević

u 18:30 sati        + Zvonimir Marceković

 

Petak, 14. siječnja 2022.

u 08:30 sati       + Šimun i Kata Miloš

u 18:30 sati        + Ljubica Ergović

        

 

Subota, 15. siječnja.2022.

 

u 08:30 sati       + Pavo Dabić

u 10:30 sati        + ob. Bošnjak

 

 

 

DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU ( c) 16.SIJEČNJA 2022.

u 7:00 sati               + Melita Pejanović

u 9:00 sati                      PRO POPULO

u 11:00 sati             + Ana Batajić

u 17:00 sati             + Gašpar Štivić

u 19:00 sati             + Marija i Franjo Jakšić