Kanonski pohod mons. dr. Đure Hranića našoj župi, 31. siječnja 2022.