Misne nakane 24.7. - 31.7. 2022.


23.7.2022.

 

 

MISNE NAKANE

17. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – 24.srpnja 2022.

 

u 7:00 sati          + Marko Opačak

u 9:00 sati                   PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Stjepan i Kata Ciprić

u 19:00 sati        + Zvonko Sikora

 

Ponedjeljak, 25. srpnja 2022. ; Sv. Jakov, ap

 

u 08:30 sati       + Ivan i Mara Marić

u 18:30 sati        + Nikola Krajina

 

Utorak, 26.srpnja 2022.; sv. Joakim i Ana

 

u 08:30 sati       + Ivan Jakovljević ; Blajda Ivan i Ana

u 19:30 sati        + ob. Svirac ( u Tvrđavi – kapela sv. Ane )

 

 Srijeda, 27. srpnja 2022.; sv. Klement Ohridski

 

u 08:30 sati       + Manda Kovačević

u 18:30 sati        + Mihaela i Marija Baboselac

 

 Četvrtak, 28. srpnja  2022.

 

u 08:30 sati       + ob. Dorić

u 18:30 sati        + Marija Lorenz

 

Petak, 29. srpnja 2022.; sv. Marta

 

u 08:30 sati       + Sofija Olić

u 18:30 sati        + Igor Šamukić

        

 

 Subota, 30. srpnja 2022.; sv. Petar Krizolog

 

u 08:30 sati       + Milka Sudarević

                            + Marko i Marica Lovrić; Ivica, Ana, Niko, Manda i Ilija                                         Duspara

 

                                     

18. NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 31. srpnja 2022.

 

u 07:00 sati     + Antun i Dragica Novaković

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Dubravka Nikolaš

u 19:00 sati      + Marica i Ivan Ćosić