Misne nakane 4.9. do 11. 9. 2022.


4.9.2022.

 

MISNE NAKANE

23. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – 4.rujna 2022.

 

u 7:00 sati          + Andrija Vinković

u 9:00 sati                   PRO POPULO

u 11:00 sati                  + Iva i Ilija Šaravanja

u 17:00 sati      + Ivo i Mara Kešina

u 19:00 sati        + Nada Mihalić

 

Ponedjeljak, 5. rujna 2022.

 

u 08:30 sati       + Đuro Vinković

u 18:30 sati        + Dugonjić Manda i Josip

 

Utorak, 6. rujna 2022.

 

u 08:30 sati       + Jozo i Marija Jeleč; Anka Mirosavljević- sprovodna

u 18:30 sati        + Marija Vajzović

 

 Srijeda, 7. rujna 2022. sv. Marko Križevčanin

 

u 08:30 sati       +  Melita Pejanović

u 18:30 sati        + Željko Gajšek

 

 Četvrtak, 8. rujna  2022. ROĐENJE BDM – Mala Gospa

 

u 07:00 sati       na nakanu

u 09:00 sati       na nakanu

u 11:00 sati                  na nakanu

u 17:00 sati        na nakanu

u 19:00 sati        na nakanu

 

Petak, 9. rujna 2022.

 

u 08:30 sati       + Marija Matej i ob. Beljan

u 18:30 sati        + ob. Mutina i Marijić

        

 

 Subota, 10. rujna 2022.

 

u 08:30 sati       + Benedikt Vinković

                            + Metić Stjepan i Adela

                           

                                     

24. NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 11. rujna 2022.

 

u 07:00 sati     + Šego Stanko

u 09:00 sati     PRO POPULO; + članove DVD- Brod

u 11:00 sati      + Slavko Pospišil

u 17:00 sati      + Antun i Marija Božić

u 19:00 sati      + Katica Bratek