Misne nakane od 24.nedjelja kroz godinu C


11.9.2022.

 

MISNE NAKANE

24. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – 11.rujna 2022.

 

u 7:00 sati          + Šego Stanka

u 9:00 sati                   PRO POPULO; + članove DVD- Brod

u 11:00 sati                  + Slavko Pospišil

u 17:00 sati      + Antun i Marija Božić

u 19:00 sati        + Katica Bratek

 

Ponedjeljak, 12. rujna 2022. ;Preslavno Ime Marijino

 

u 08:30 sati       + Jozo Ćorluka

u 18:30 sati        + ob. Lončar, Božiček i Šutalo

 

Utorak, 13. rujna 2022.; sv. Ivan Zlatousti

 

u 08:30 sati       + Jakov Krajina

u 18:30 sati        + Dragica Sadiković

 

 Srijeda, 14. rujna 2022. Uzvišenje sv. Križa

 

u 08:30 sati       + č.s. Florencija Veršić

u 18:30 sati        + Juro i Stana Jukić

 

 Četvrtak, 15. rujna  2022. BDM Žalosna

 

u 08:30 sati       + Terezija i Ivan Matijević; Franjka Janković

u 18:30 sati        + ob. Junk i Knežević

 

Petak, 16. rujna 2022. sv. Kornelije i Ciprijan

 

u 08:30 sati       + Željko Šapina

u 10:30 sati        za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje

u 18:30 sati        + Darko Paunović

        

 

 Subota, 17. rujna 2022. sv. Robert Bellarmin

 

u 08:30 sati       + Ivan i Marija Domazet

                            + ob. Novinc, Andrić i Najhajzler

                           

                                     

25. NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 18. rujna 2022.

 

u 07:00 sati     + Sofija Olić

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Stjepan Grčević

u 17:00 sati      + Ivan Starčević i ob. Starčević

u 19:00 sati      + Stjepan i Slavica Matić