Raspored kateheze za rujan i listopad


19.9.2022.

RUJAN

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

subota

nedjelja

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3. razred-

IGK-16h

8. razred-19:45h

20.

2. razred OŠ-

IGK-16h

HB-17h

2. razred SŠ-19:45h

21.

3. razred -

AM-9:30h

AM-16h

HB-17h

4-7 raz-16h

22.

2. razred OŠ-

AM-16h

23.

24.

25.

1. razred OŠ-nakon mise u 11h

26.

3. razred-

IGK-16h

1. srednje-19:45h

27.

2. razred SŠ-19:45h

28.

3. razred OŠ-

AM-9:30h

AM-16h

HB-17h

4-7 raz-16h

29.

30.

 

 

LISTOPAD

ponedjeljak

utorak

srijeda

četvrtak

petak

subota

nedjelja

 

 

 

 

 

1.

2.

1. razred OŠ-nakon mise u 11h

3.

3. razred-

IGK-16h

8. razred-19:45h

4.

2. razred OŠ-

IGK-16h

HB-17h

2. razred SŠ-19:45h

5.

3. razred-

AM-9:30h

AM-16h

HB-17h

4-7 raz-16h

6.

2. razred OŠ-

AM-16h

7.

8.

9.

1. razred OŠ-nakon mise u 11h

10.

3. razred-

IGK-16h

1. srednje-19:45h

11.

2. razred SŠ-19:45h

12.

3. razred-

AM-9:30h

AM-16h

HB-17h

4-7 raz-16h

13.

14.

15.

16.

1. razred OŠ-nakon mise u 11h

17.

3. razred-

IGK-16h

8. razred-19:45h

18.

2. razred OŠ-

IGK-16h

HB-17h

2. razred SŠ-19:45h

19.

3. razred-

AM-9:30h

AM-16h

HB-17h

4-7 raz-16h

20.

2. razred OŠ-

AM-16h

21.

22.

23.

1. razred OŠ-nakon mise u 11h

24.

3. razred-

IGK-16h

1. srednje-19:45h

25.

2. razred SŠ-19:45h

26.

3. razred-

AM-9:30h

AM-16h

HB-17h

4-7 raz-16h

27.

28.

29.

30.
1. razred OŠ-nakon mise u 11h