Misne nakane 26. N.K.G. c


24.9.2022.

 

MISNE NAKANE

26. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – 25.rujna 2022.

 

u 7:00 sati          + Kata Vinković

u 9:00 sati                   PRO POPULO;

u 11:00 sati                  + Anka Žalac; ZAHVALA ob. Đakula

u 17:00 sati        + Josip i Eva Piha

u 19:00 sati        + Pero Vasilić

 

Ponedjeljak, 26. rujna 2022. sv. Kuzma i Damjan

 

u 08:30 sati       + Ružica Šarić

u 18:30 sati        + Dražen Mihaljević ( druga sprovodna)

 

Utorak, 27. rujna 2022. sv. Vinko Paulski

 

u 08:30 sati       + Zvonko Jurić

u 18:30 sati        + Jelica i Anto Samardžić

 

 Srijeda, 28. rujna 2022.

 

u 08:30 sati       + na nakanu ( Sanja Jarić)

u 18:30 sati        NA NAKANU INICIJATIVE 40 DANA ZA ŽIVOT

 

 Četvrtak, 29. rujna  2022.sv. Mihael, Rafael i Gabrijel, arkanđeli

 

u 08:30 sati       + Kata, Leopold, Marija, Ana i Pero Žibert

u 18:30 sati        +ob. Jukić

 

Petak, 30. rujna 2022. sv. Jeronim

 

u 08:30 sati       + ob. Daidžić

u 18:30 sati        + Mira Grizelj ( u katehetskom centru )

        

 

 Subota, 1. listopada 2022. sv. Terezija od Djeteta Isusa

 

u 08:30 sati       + ss Uršulinke

                            + ob. Lukačević i Baričić

                           

                                     

27. NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 2. listopada 2022. Anđeli Čuvari

 

u 07:00 sati     + ob. Belfinger, Zlomislić i Slavnić

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Anđa Rašić

u 17:00 sati      + ob. Soldan

u 19:00 sati      + Ljubica Šnajder