Misne nakane od 3.10. do 9.10.2022.


3.10.2022.

 

MISNE NAKANE

27. NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 2. listopada 2022. Anđeli Čuvari

 

u 07:00 sati     + ob. Belfinger, Zlomislić i Slavnić

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Anđa Rašić

u 17:00 sati      + ob. Soldan

u 19:00 sati      + Ljubica Šnajder

 

Ponedjeljak, 03. listopada 2022.

 

u 08:30 sati       + Stjepan Marceković i Antun Jergović

u 18:30 sati        + Stjepan Martinović

 

Utorak, 04. listopada 2022. sv. Franjo Asiški

 

u 08:30 sati       + Branko Kleković i ob. Šapina

u 18:30 sati        + Luigi Čaola

 

 Srijeda, 05. listopada 2022. Bl. Faustina Kowalska

 

u 08:30 sati       + Josip i Ana Marceković

u 18:30 sati        + Damir Cindrić

 

 Četvrtak, 06. listopada  2022. sv. Bruno

 

u 08:30 sati       + Davor, Olga i Aleksandar Saik

u 18:30 sati        + Anto Liović

 

Petak, 07. listopada 2022. BDM od Krunice

 

u 08:30 sati       + Antonio i ob. Milašin

u 18:30 sati        + Marija i Hrvoje Dokić ( u katehetskom centru )

        

 

 Subota, 08. listopada 2022. HODOČASNIČKI DAN

 

u 07:00 sati       na nakanu

u 09:00 sati       na nakanu

u 11:00 sati                  na nakanu

u 17:00 sati        na nakanu

u 19:00 sati        na nakanu

                           

                                     

28. NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 09. listopada 2022.

 

u 07:00 sati     + Mile i Jozefina i ob. Šaravanja

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Marko Tomić i Blažan Matković

u 17:00 sati      + Mato Akšamović

u 19:00 sati      + Slavica i ob. Matijević