Misne nakane uz 31. nedjelju kroz godinu C


29.10.2022.

MISNE NAKANE

31. NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 30. listopada 2022.  MISA ZAHVALNICA

 

u 07:00 sati     za ozdravljenje mlade majke Lucije

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Niko i Ruža Stanić

u 17:00 sati      + Anka i Mato Ećimović

u 19:00 sati      + Anica i Stjepan Šakić

 

Ponedjeljak, 31. listopada 2022.

 

u 08:30 sati       + Zvonimir Karaula

u 18:30 sati        + Luca Ivanović, Ruža i Šimo Marić

 

Utorak, 01. studeni 2022. SVI SVETI

 

u 07:00 sati     + s. uršulinke

u 09:00 sati     + ob. Bošnjaković i Markotić

u 11:00 sati      PRO POPULO – misa na groblju

u 17:00 sati      + Ivan Klarić

u 19:00 sati      + Ivan Arambašić

 

 Srijeda, 02. studeni 2022. Dušni dan

 

u 09:00 sati       na nakanu sv. Oca – misa na groblju

u 18:30 sati        za sve pokojne župnike i župljane, + Ivan Rogovski

 

 Četvrtak, 03. studeni  2022.

 

u 08:30 sati       + Stjepan i Kata Marceković

u 18:30 sati        + Franjo Živko

 

Petak, 04. studeni 2022. sv. Karlo Boromejski

 

u 08:30 sati       + Manda Glavačević

u 18:30 sati        + Davor Akšamović

        

 

 Subota, 05. studeni 2022. Srijemski mučenici

 

u 08:30 sati       + Lucija Reger

                                               + Eva Kljajić i Eva Nenadić

                           

                                     

32. NEDJELJA KROZ GODINU  (C) 06. studeni 2022.

 

u 07:00 sati     Franjo i Mira Belfinger

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Šimo Jelinić

u 17:00 sati      + Marija, Marko i Drago Bule

u 19:00 sati      + Mijo, Eva, Antun i Stjepan Lolić