Misne nakane od 20.11.2022.do 27.11.2022.


19.11.2022.

MISNE NAKANE

ISUS KRIST, KRALJ SVEGA SVIJETA  (C) 27. studeni 2022.

 

u 07:00 sati     + Ivan Pilipović

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Vlado Kovačević

u 17:00 sati      + Sofija Olić

u 19:00 sati      + ob. Kuprešak

 

Ponedjeljak, 21. studeni 2022. ; Prikazanje BDM

 

u 08:30 sati       + Marija i Luka Čabraja

u 18:30 sati        + Matija(ž) i Pero Marić

 

Utorak, 22. studeni 2022. ; sv. Cecilija

 

u 08:30 sati       + Ilija, Kata i Ruža Petrić

u 18:30 sati        + Dario Kruljac

 

Srijeda, 23. studeni 2022. ; sv. Klement

 

u 08:30 sati       + Anica Pekez

u 18:30 sati        + Milan Maričić

 

Četvrtak, 24. studeni  2022. ; sv. Andrija Dung – Lac i dr., mč.

 

u 08:30 sati       + Katarina Vinković

u 18:30 sati        + Anđa i Ivan Zirdum; ob. Bogdanović

 

Petak, 25. studeni 2022. ; sv. Katarina

 

u 08:30 sati       + Katarina i Ivan Rudec

u 18:30 sati        + Kata Grško

        

 

Subota, 26. studeni 2022.

 

u 08:30 sati       + Kata i ob. Polić

                                                  + Eva Nenadić

                           

                                     

27. studeni 2022.

 

u 07:00 sati     + Karlo Rebac

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Pejo Oroz

u 17:00 sati      + Antun Šmital

u 19:00 sati      + Jula Milinković; Nikola, Kata i Franjo Perman