Misne nakane 3.N.K.G. a


21.1.2023.

MISNE NAKANE

22. siječnja 2023. 3. ned. kroz godinu A, Nedjelja Božje Riječi,    

              sv. Vinko,đakon i mučenik

 

u 07:00 sati     + Marijan, Jela, Anđelko i Tadija Jurišić

u 09:00 sati     + PRO POPULO

u 11:00 sati      + Ivan Mikez

u 17:00 sati      + ob. Vargić i Vuković

u 19:00 sati      + ob. Pitlović

 

Ponedjeljak, 23. siječnja 2023.

 

u 08:30 sati       + ob. Kezele i Kvolik

u 18:30 sati        + Josip Kruljac

 

Utorak, 24. siječnja 2023., Sluga Božji Josip Stadler

 

u 08:30 sati       + Mladen, Marija i Mijo

u 11:00 sati         na nakanu

u 18:30 sati        + Luka Đurković

 

Srijeda, 25. siječnja 2023., Obraćenje sv. Pavla

 

u 08:30 sati       + Zdenka Pavić

u 18:30 sati        + Ivan Jerković i Davor Mance

 

Četvrtak, 26. siječnja 2023., sv. Timotej i Tit

 

u 08:30 sati       + Ruža i Josip Čuček

u 18:30 sati        + Venceslav Vavrouš

 

Petak, 27. siječnja 2023., sv. Anđela Merici

 

u 08:30 sati       + Milka Spajić, Mile, Ivan, Zvonko i Mara

u 18:30 sati        + Marija i Franjo Šišmanović

        

 

Subota, 28. siječnja 2023., sv. Toma Akvinski

 

u 08:30 sati       + Antun Kokanović

                            + Irma i Darko Bertović

 

                                     

29. siječnja 2023. 4. ned. kroz godinu A

 

u 07:00 sati     + Jelena i Marko Miletić

u 09:00 sati     + PRO POPULO

u 11:00 sati      + Niko, Ivka, Jerko, Lucija i Pavo Martić

u 17:00 sati      + Tomislav i Nada Šimičić

u 19:00 sati      + Josip Matačić