Misne nakane od 12.3. do 19.3. 2023.


11.3.2023.

 

MISNE NAKANE

Nedjelja, 12. ožujka 2023. 3. korizmena nedjelja A

 

u 07:00 sati     + Vlado i ob. Černošek

u 09:00 sati     + PRO POPULO

u 11:00 sati      + Marija i Josip Kovačević

u 17:00 sati      + Nikola Ivanković

u 19:00 sati      + Slavko Balkić

 

 

Ponedjeljak, 13. ožujka 2023.

 

u 08:30 sati       + Mato Vuličević

u 18:30 sati        + Andrija i Nevenka Kodžoman, Zvonimir Medverac

 

Utorak, 14. ožujka 2023.

 

u 08:30 sati       + Danica Draškić, Stjepan i Dragica Hrkač

                            + Hrvoje i Marija Dokić

u 18:30 sati        + Ob. Rugle

 

Srijeda, 15. ožujka 2023.

 

u 08:30 sati       + Ivan i Ana Prgomet

u 18:30 sati        + Davor Dlugoš

 

Četvrtak, 16. ožujka 2023.

 

u 08:30 sati       + Jadranka Jukić

u 18:30 sati        + Mladen Vidmar

 

Petak, 17. ožujka 2023., sv. Patrik

 

u 08:30 sati       + Slaven Đurčević

u 18:30 sati        + ob. Vuković

        

 

Subota, 18. ožujka 2023., sv. Ćiril Jeruzalemski

 

u 08:30 sati       + Kata i ob. Maček

                            + Josip Grozdanović, Josip, Kata i ob. Grško

 

                                     

Nedjelja, 19. ožujka 2023. 4. korizmena nedjelja A

 

u 07:00 sati     + Zoran Ćorić

u 09:00 sati     + PRO POPULO

u 11:00 sati      + Josip Špicer

u 17:00 sati      + Ivan i ob. Bošnjaković

u 19:00 sati      + Josip i Ana Klarić