Misne nakane od 10.9.2023.-17.9.2023.


10.9.2023.

MISNE NAKANE

Nedjelja, 10. rujna 2023., 23. n.k.g. A, ZAZIV DUHA SVETOGA

 

u 07:00 sati     + Stjepan i ob. Marceković

u 09:00 sati     + PRO POPULO

u 11:00 sati      + Zora Vidović

u 17:00 sati      + Ob. Jakšić i Benaković

u 19:00 sati      + Petar Prpić

 

Ponedjeljak, 11. rujna 2023.

u 08:30 sati       + Stjepan, Mara i Milivoj Džeba

u 18:30 sati        + Jerko, Ivka, Niko, Lucija i Pavo Martić

 

Utorak, 12. rujna 2023., Presveto Ime Marijino

u 08:30 sati       + ob. Odobašić, Žuljević i Jovanovac

u 18:30 sati        + Slavko i Marija Matić

 

                           

 

Srijeda, 13. rujna 2023., sv. Ivan Zlatousti

 

u 08:30 sati       + Drago Puškadija i ob. Puškadija, Cindori, Lovrić i Lacković

u 18:30 sati        +Aleksandar Kovačević

 

 

Četvrtak, 14. rujna 2023., Uzvišenje sv. Križa

 

u 08:30 sati       + Iva i Pero Tolić

u 18:30 sati        + Stjepan i Slavica Matić

 

Petak, 15. rujna 2023., Gospa Žalosna

                                                                                                     

                u 08:30 sati       + Terezija i Ivan Matijević

                   u 18.30 sati        + Josip i Eva Piha

 

Subota, 16. rujna 2023., sv. Kornelije i Ciprijan

 

u 08:30 sati       + Antun Katić

                            + Julijana, Ivan i Katica

 

                                     

Nedjelja, 17. rujna 2023., 24. n.k.g. A, Rane sv. Franje

 

u 07:00 sati     + Željko Šapina

u 09:00 sati     + PRO POPULO

u 11:00 sati      + Franjo Marić                 

u 17:00 sati      + Ob. Mijo Lokić, Eva, Antun, Stjepan i Jakob

u 19:00 sati      + Antun i ob. Maduna i Knežević