Misne nakane za 24. N.K.G. do 25. N.K.G.


15.9.2023.

 

MISNE NAKANE

Nedjelja, 17. rujna 2023., 24. n.k.g. A

 

u 07:00 sati     + Željko Šapina

u 09:00 sati     + PRO POPULO

u 11:00 sati      + Franjo Marić

u 17:00 sati      + Ob. Mijo Lokić, Eva, Antun, Stjepan i Jakob

u 19:00 sati      + Antun i ob. Maduna i Knežević

 

Ponedjeljak, 18. rujna 2023.

u 08:30 sati       + ob. Andrić, Novinc i Najhajzler

u 18:30 sati        + Katica Pavić

 

Utorak, 19. rujna 2023.; sv. Januarije

u 08:30 sati       + Anto Andrijanić

u 18:30 sati        + Mirko Antunović

 

                           

 

Srijeda, 20. rujna 2023.; sv. Andrija Kim, Pavao i drugovi

 

u 08:30 sati       + ob. Domazet

u 18:30 sati        + Vinko Rubil

 

 

Četvrtak, 21. rujna 2023., sv. Matej, ap i ev.

 

u 08:30 sati       + ob. Babić i Nejašmić

u 18:30 sati        + Vladimir Jakovac

 

Petak, 22. rujna 2023.

                                                                                                     

                u 08:30 sati       + ob. Korinčić Mladen, Marija i Dominik

                   u 18.30 sati        + Ljubica i Martin Lorenc; Martina Lorenc Stanić

 

Subota, 23. rujna 2023.; sv. Pio iz Pietrelcine

 

u 08:30 sati       + Martić Ivica, Ruža i Pavo

                            + Vargaš Jadranka i Mato; Predrag Ćubrić i Luka Budeša

 

                                     

Nedjelja, 24. rujna 2023., 25. n.k.g. A,

 

u 07:00 sati     + Goranović Mladen

u 09:00 sati     + PRO POPULO

u 11:00 sati      + ob. Kuprešak       

u 17:00 sati      + Ana Daskijević

u 19:00 sati      + Zdenka Šikić