Misne nakane 29.10.-5.11.2023.


29.10.2023.

MISNE NAKANE

Nedjelja, 29. listopada 2023., 30. n.k.g. A – MISA ZAHVALNICA

u 07:00 sati     + Branko i Kristina

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Janko i Zora Knežević         

u 17:00 sati      + Anka Ećimović

u 19:00 sati      + ob. Perman i Mikić

 

 

Ponedjeljak, 30. listopada 2023.,

 

u 08:30 sati       + Marija Ljubić, ob. Mihaljević, Šajnović, Perković

u 18:30 sati        + Martin Bolfek

 

Utorak, 31. listopada 2023.

 

u 08:30 sati       + ob. Anušić i Lukić

u 18:30 sati        + Mijat Rašić

 

 

Srijeda, 1. studenoga 2023., SVI SVETI

 

u 07:00 sati       + ss. Uršulinke

u 09:00 sati       + Ivan Arambašić

u 11:00 sati           + PRO POPULO – na groblju

u 19:00 sati        + Vinko Soldo i ob. Soldo

                            + Ivan i ob. Klarić

 

 

Četvrtak, 2. studenoga 2023. DUŠNI DAN

 

u 09:00 sati       Na nakanu Sv. Oca – na groblju

u 18:30 sati        + Irma i Darko Bertović

 

Petak, 3. studenoga 2023.

                                                                                                     

                u 08:30 sati       + Ivan Rogovski

                   u 18.30 sati        + Manda Bošnjak

 

Subota, 4. studenoga 2023., sv. Karlo Boromejski

 

u 08:30 sati       + Davor Akšamović

                            + Nikola i Kata Barišić

 

                                     

Nedjelja, 5. studenoga 2023., 31. n.k.g. A, Srijemski mučenici

u 07:00 sati     + Franjo, Mira i Ivan Belfinger

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Venceslav Vavrouš     

u 17:00 sati      + Stjepan, Anka i ob. Jurjević; Ivan i Ankica

u 19:00 sati      + ZAHVALA za inicijativu „40 dana za život“