Misne nakane 32.n.k.g. A


11.11.2023.

MISNE NAKANE

Nedjelja, 12. studenog 2023., 32. n.k.g. A, sv. Jozafat

 

u 07:00 sati     + ob. Račan i Blagojević

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Mara i Matija (M) Divić      

u 17:00 sati      + Mato Ećimović

u 19:00 sati      + Ante, Pavica, Jakov i Ana Sliško

 

Ponedjeljak, 13. studenog 2023.

 

u 08:30 sati        + Ana Starčević

u 18:30 sati         + Iva Maras

 

Utorak, 14. studenog 2023., sv. Nikola Tavelić

 

u 08:30 sati        + Damir Macko i duše u čistilištu

u 18:30 sati         + Ruža Parić

 

Srijeda, 15. studenog 2023., sv. Albert Veliki

 

u 08:30 sati        + Stjepan Puljko

u 18:30 sati        + Božica, Ivan i Šimun Svirač i Ankica Ivanović

 

 

Četvrtak, 16. studenog 2023., sv. Margareta Švedska

 

u 09:00 sati       + Marija i ob. Bubalo

u 18:30 sati        + Ana Kuprešak

 

Petak, 17. studenog 2023., sv. Elizabeta Ugarska

                                                                                                     

                u 08:30 sati        + ob. Leović i Kovačević

                   u 18.30 sati         + Zlatko Jurić

 

Subota,18. studenog 2023., Posveta bazilike sv. Petra i Pavla

 

u 08:30 sati        + Mirko Klaić

                            + ob. Babić


Nedjelja, 19. studenog 2023., 33. n.k.g. A, sv. Jakov pustinjak

 

u 07:00 sati     + Josip i Kata Grško

u 09:00 sati     PRO POPULO

u 11:00 sati      + Janja i Spasoje Kriste

u 17:00 sati      + Ivan Pilipović

u 19:00 sati      + Marta Nikolić