Misne nakane USKRS b


29.3.2024.

MISNE NAKANE

Nedjelja, 31.03.2024., USKRS

 

u 07:00 sati     + Franjo, Imro i Anđa Pesić

u 09:00 sati     PRO POPULO          

u 11:00 sati      + Mirko Martinović i Ksenija Katinić

u 17:00 sati      + Petar, Marija, Dalibor, Mia i Ivan

u 19:00 sati      + Liza, Tomislav i Mihael Blaževac

 

 

Ponedjeljak, 01.04. 2024., USKRSNI PONEDJELJAK

 

u 09:00 sati       + ss. uršulinke

                     u 11:00 sati               + Jelka Bunčić

 

Utorak, 02.04. 2024., USKRSNI UTORAK

 

u 08:30 sati       + ob. Ivaniš

u 18:30 sati        + Jula Kovač, Marija Kovačević, Ana Vlajnić, Stjepan i Magdalena Božurić

                            + Dane Babić (m), sprovodna

 

 

Srijeda, 03.04. 2024., USKRSNA SRIJEDA

 

u 08:30 sati       + Terezija, Fabijan i ob. Bašić i Domjanović

u 18:30 sati        + Paula Alković Perković

                            + Pero Prgomet, sprovodna

 

Četvrtak, 04.04. 2024., USKRSNI ČETVRTAK sv. Izidor, biskup

 

u 08:30 sati       + Ivana Šarčević Činkl

u 18:30 sati        + Janja Kokanović

 

Petak, 05.04. 2024., USKRSNI PETAK

 

                   u 08:30 sati       + Josip Kruljac

                   u 18:30 sati        + Đuro i ob. Branković

 

 

Subota, 06.04.2024., USKRSNA SUBOTA

 

u 08:30 sati       + Manda Čorluka

                            + Josip Vučić

 

 

                                     

Nedjelja, 07.04. 2024., 2. Vazmena, Nedjelja Božjeg milosrđa

 

u 07:00 sati     + ob. Štrljić

u 09:00 sati     PRO POPULO          

u 11:00 sati      + Mato, Terezija i Stjepan Kokanović

u 17:00 sati      + Melita Pejanović

u 19:00 sati      + ob. Mutina i Marijić